Záujemcom o liečbu

Liečebňa má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union . Liečba pre pacientov z týchto poisťovní je hradená poisťovňou. Doplatok za nadštandardné služby predstavujú sumu 5€ na osobu na deň.

Pacienti poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni môžu byť v našej liečebni liečení ako samoplatcovia. Poplatok za liečbu je 60 € na osobu na deň. Cena zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, prevádzkové náklady, kompletná zdravotná starostlivosť. V cene je už zahrnutý denný poplatok 5€/deň za nadštandardné služby.

Nadštandardné služby: Bývanie hotelového typu v dvojposteľových izbách (prvý týždeň ubytovanie na viac-lôžkovej izbe) so samostatným wc a sprchou, možnosť oprať si veci v práčke, možnosť skupinovej terapie 2x denne, plný terapeutický program aj cez víkend, jogové cvičenia s certifikovaným cvičiteľom, pomôcky na písanie/pero a denník/,materiál na arteterapiu, účasť na meditačnej škole. K dispozícii posilovňa, ping-pongový stôl, volejbalové a futbalové ihrisko.

Na liečbu sa osobne prihláste na telefónnom čísle 0907 710 613 

( v utorok v čase od 13:00-15:00 )

Iné informácie a poradenstvo Vám poskytneme na tel. čísle 043/4295071

 

Službukonajúci terapeut Vám podá všetky potrebné informácie o postupe v poradovníku a o termíne nástupu na liečbu. V prípade, že liečiaci sa pacienti sa rozhodnú ukončiť liečbu skôr, vytvára sa tak rýchlejšie voľné miesto pre ďalšieho záujemcu. Takto sa prihlasovanie na liečbu stáva dynamický proces, ktorý je potrebné si sledovať pravidelným telefonickým kontaktom a tým preukázať skutočný záujem o liečbu .Takýmto spôsobom sa nástup na liečbu môže urýchliť.

Odporúčanie pred nástupom:

 • Pred nástupom na liečbu odporúčame našim pacientom, aby podstúpili detoxikačnu a detoxifikačnú liečbu na psychiatrickom oddelení najbližšej nemocnice v mieste bydliska. Podobne odporúčame prísť na objednaný termín triezvy. Takto budete môcť venovať plnú pozornosť liečebnému procesu od prvého dňa pobytu.
 • Ďalej si pred nástupom vybavte neodkladné úradné a pracovné či zdravotné záležitosti/napr. sociálne dávky, invalidný dôchodok, presmerovanie pošty a financií na poštu v Krpeľanoch- poštárka chodí priamo do liečebne, vyšetrenia u iných odborných lekárov/ pretože pacienti v prvom mesiaci liečby majú povolený len jeden telefonát a nie sú povolené priepustky.


Zoznam vecí potrebných na liečbu:

 • občiansky preukaz a kartička poistenca,
 • odporúčanie na liečbu od ambulantného psychiatra,
 • hotovosť 150 €/t.j. 5€ na deň/osobu za nadštandardné služby- potrebné uhradiť vopred na účet liečebne, najneskôr osobne v deň nástupu,
 • PN, ak Vám bola vystavená iným lekárom,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • lieky ktoré pravidelne užívate,
 • potreby osobnej hygieny,
 • oblečenie a obuv vhodnú na pohyb dnu aj vonku, na pracovnú terapiu, odporúčame teplejšie oblečenie a pevnú obuv /šport, turistika/, prezúvky, pršiplášť,
 • peniaze pre vlastnú potrebu(2x týždenne sa robia nákupy v miestnych potravinách),
 • budík,
 • vlastnú stravu v 1.deň liečby – strava sa objednáva až na druhý deň pobytu.

 

Nevhodné je nosiť mobil, notebook, veľké zásoby jedla, nôž,   kanvicu, ohrievače či iné elektrické spotrebiče. V liečebni je k dispozícii malá kuchynka s možnosťou uvariť si kávu alebo čaj.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up