Centrum pre liečbu drogových závislostí
Rieka s.r.o.

Adresa:
Na vodopád 184, 038 54  Šútovo-Rieka

Telefón:
043/ 429 50 71

Email:
rieka.liecebna@gmail.com

IČO: 36431834   DIČ: 2022024675

Číslo účtu: SK94 7500 0000 0040 0250 8869 

 

SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up